• [ 商工 ]

  n

  công thương nghiệp

  [ 商港 ]

  n

  thương khẩu
  thương cảng
  cảng thương mại

  [ 将校 ]

  n

  tướng tá

  [ 小康 ]

  n

  thời kỳ tạm lắng/ thời gian trì hoãn

  [ 症候 ]

  n

  triệu chứng

  Kỹ thuật

  [ 商港 ]

  thương cảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X