• [ 商売 ]

  n

  việc thương mại/việc buôn bán/ thương mại
  bán buôn

  [ 商売する ]

  vs

  thương mại/buôn bán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X