• Tin học

    [ 私用かぎ ]

    khóa bí mật/khóa riêng/khóa cá nhân [private key]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X