• Tin học

    [ 使用性試験 ]

    kiểm tra tính khả dụng/kiểm tra tính có thể dùng được [usability test/fitness-for-use test]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X