• [ 信号 ]

  n

  đèn hiệu/đèn giao thông
  dấu hiệu
  báo hiệu

  Kỹ thuật

  [ 信号 ]

  tín hiệu [signal]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X