• Tin học

    [ 信号対ノイズ比 ]

    tỷ lệ tín hiệu-nhiễu [signal-to-noise ratio]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X