• [ 浸出 ]

  n

  sự thấm qua/sự thẩm thấu/thấm qua/thẩm thấu

  [ 進出 ]

  n

  sự chuyển động lên phía trước/sự tiến lên/chuyển động lên phía trước/tiến lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X