• Kinh tế

  [ 新製品開発 ]

  việc phát triển sản phẩm mới [new product development (NPD) (BUS)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X