• Tin học

  [ 診断プログラム ]

  chương trình chẩn đoán [diagnostic program]
  Explanation: Một loại trình tiện ích dùng để kiểm tra thử phần cứng và phần mềm của máy tính, nhằm xác định xem chúng hoạt động có chính xác không.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X