• [ 審問 ]

  n

  Sự thẩm vấn/ việc xét hỏi

  [ 審問する ]

  vs

  Thẩm vấn/ xét hỏi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X