• [ 示威運動 ]

  / THỊ UY VẬN ĐỘNG /

  n

  cuộc biểu dương lực lượng
  闘争的な示威運動 :Cuộc biểu dương lực lượng mang tính đấu tranh
  示威運動を行う :Tiến hành biểu dương lực lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X