• Tin học

    [ 磁気カード記憶装置 ]

    lưu trữ bằng cạc từ tính [magnetic card storage]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X