• Kỹ thuật

    [ 軸力 ]

    lực trục [axial tension, axial load, axial thrust, axial force]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X