• [ 磁針 ]

  n

  kim nam châm

  [ 自信 ]

  n

  tự tin

  [ 自身 ]

  n

  chính mình
  bản thân

  [ 地震 ]

  n

  động đất
  địa chấn

  Kỹ thuật

  [ 磁針 ]

  kim nam châm

  [ 地震 ]

  động đất

  Tin học

  [ 磁心 ]

  lõi từ [(magnetic) core]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X