• Tin học

    [ 事前記録媒体 ]

    phương tiện ghi dữ liệu [recorded (data) medium]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X