• Tin học

    [ 実行可能モジュール ]

    mô đun chạy được/mô đun có thể thực hiện được [executable module]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X