• [ 実践 ]

  n

  thực tiễn

  [ 実践する ]

  vs

  thực hành/đưa vào thực tiễn

  Kỹ thuật

  [ 実線 ]

  đường thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X