• Tin học

    [ 自動周波数制御 ]

    điều khiển tần số tự động-AFC [AFC/Automatic Frequency Control]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X