• Kỹ thuật

    [ 自動陽極処理設備 ]

    thiết bị xử lý cực dương tự động [automatic anodizing equipment]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X