• Tin học

  [ 自動呼び出し装置 ]

  thiết bị gọi tự động [automatic calling unit/ACU]

  [ 自動呼出し装置 ]

  khối tự động gọi [automatic calling unit/ACU]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X