• Kỹ thuật

  [ 自動アーク溶接 ]

  sự hàn hồ quang tự động [automatic arc welding]
  Explanation: 溶接ワイヤの送りが自動的にでき連続的に溶接が進行するような装置を用いて行うアーク溶接。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X