• Tin học

    [ 情報交換用アメリカ標準コード ]

    mã ASCII [American Standard Code for Information Exchange/ASCII]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X