• Kinh tế

  [ 推移 ]

  thay đổi [change (do not translate in graphs)]
  Category: Tài chính [財政]

  Kỹ thuật

  [ 水位 ]

  mức nước [water level]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X