• [ 推敲する ]

  vs

  sửa lại (bản thảo)/sửa sang/mài giũa/đánh bóng

  [ 遂行する ]

  vs

  thi hành/thực hiện
  任務を遂行する: thi hành nhiệm vụ
  hoàn thành/làm xong/đạt tới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X