• [ 推進 ]

  n

  tiến cử
  tiến
  sự thúc đẩy/sự đẩy đi/sự đẩy tới/thúc đẩy

  Kỹ thuật

  [ 水深 ]

  độ sâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X