• Tin học

    [ 垂直磁気記録 ]

    ghi từ dọc [perpendicular magnetic recording/vertical magnetic recording]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X