• Tin học

    [ 垂直冗長検査 ]

    kiểm tra dư thừa dọc [Vertical Redundancy Check/VRC]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X