• Tin học

    [ 垂直タブ ]

    trình bày theo bảng dọc/xếp theo bảng dọc [vertical tabulation (VT)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X