• Kỹ thuật

  [ 推定値 ]

  giá trị ước lượng [estimate]
  Category: chất lượng [品質]

  Tin học

  [ 推定値 ]

  giá trị ước lượng/giá trị đánh giá [estimated value]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X