• [ 水道 ]

  n

  nước dịch vụ/nước máy
  お宅は水道ですか井戸ですか: nhà bà dùng nước dịch vụ hay dùng nước giếng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X