• [ 水泡 ]

  n

  sự không có gì/sự trở thành số không
  phù bào
  lở
  bọt/bong bóng/mụn
  bọt nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X