• Kỹ thuật

    [ 水冷却器 ]

    bộ làm mát bằng nước [water cooler]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X