• [ 吸う ]

  n

  hấp

  v5u

  hít/hít vào/hút

  v5u

  hớp

  v5u

  mút

  []

  n, n-suf

  số

  Tin học

  []

  số [number]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X