• Tin học

  [ 数値演算コプロセッサ ]

  bộ đồng xử lý toán/bộ đồng xử lý số [math coprocessor]
  Explanation: Một chip phụ trợ cho bộ vi xử lý, có nhiệm vụ thực hiện các tính toán số học với tốc độ 100 lần nhanh hơn so với trường hợp chỉ có một mình bộ vi xử lý. Các bộ đồng xử lý số của Intel- 8087, 80287, và 80387 - mới được thiết kế để làm việc với các bộ vi xử lý tương ứng. Chúng làm việc với 80 bit cùng một lúc, cho nên lập trình viên có thể biểu diễn một số đủ độ dài để đảm bảo cho các phép tính được thực hiện chính xác. Một tính năng cải tiến của chip Intel 80486 DX là gộp cả mạch đồng xử lý số vào trong chip vi xử lý.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X