• [ 据え置く ]

    v5k

    hoãn/trì hoãn/để chậm lại/để nguyên (một vật) như nó vốn có

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X