• Kỹ thuật

  [ 据え付け ]

  sự lắp đặt [installation]
  Explanation: Sự lắp đặt (máy móc).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X