• [ 好き嫌い ]

    n

    ý thích/sở thích/sự thích và ghét/sự thích và không thích

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X