• Kỹ thuật

    [ すきま腐食 ]

    sự ăn mòn thành khe/sự ăn mòn khe hở [crevice corrosion]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X