• Kỹ thuật

  [ すくい面摩耗 ]

  vết lõm [crater]
  Explanation: Vết lõm ở thỏi đúc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X