• [ 少し ]

  n

  hơi hơi
  hơi
  chút ít
  chút đỉnh

  n, adv

  một chút/một ít
  ~の時間: một chút thời gian

  n, adv

  một tí

  n, adv

  n, adv

  tí ti

  n, adv

  tí tị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X