• [ すすり泣く ]

  vs

  sụt sịt
  khóc nức nở/khóc than/khóc thảm thiết
  すすり泣きながら(人)に抱きつく: vừa khóc nức nở vừa ôm ai đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X