• Kỹ thuật

    sự trượt/sự lướt [slip]
    Explanation: Sự trượt, sự lướt của máy bay, tàu thủy.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X