• Kỹ thuật

    [ 滑り軸受 ]

    ổ đỡ kiểu trượt [sliding bearing, plain bearing]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X