• Kỹ thuật

    [ すべり帯 ]

    dải trượt/đường trượt [slip band]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X