• Kỹ thuật

    [ すべりなしじょうけん ]

    điều kiện không trượt/trạng thái không trượt [no-slip condition]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X