• Kỹ thuật

  [ すべり面 ]

  mặt phẳng trượt [slip plane]

  [ 滑り面 ]

  mặt trượt [sliding surface]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X