• Kỹ thuật

  [ すり合せ ]

  sao chép/hình chép lại [copying]
  sự khớp nhau [fitting]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X