• [ 誠意 ]

  adv

  chân thành

  n, n-adv

  sự thật thà/sự ngay thật/sự trung thực/trung thực/thật thà/ngay thật

  n, n-adv

  thắm thiết

  n, n-adv

  thành khẩn

  n, n-adv

  thành tâm

  n, n-adv

  thiệt lòng

  n, n-adv

  thiệt thà

  n, n-adv

  thực bụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X