• Kinh tế

  [ 正規分布 ]

  sự phân bổ bình thường [normal distribution (MKT)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  Kỹ thuật

  [ 正規分布 ]

  phân bố bình thường [normal distribution]

  Tin học

  [ 正規分布 ]

  phân bố chuẩn [normal distribution]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X