• Tin học

    [ 制御観測点 ]

    điểm quan sát và điều khiển [PCO: point of control and observation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X